Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Tre nya anställda på ambassaden - Finlands ambassad, Rom : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Rom

Ambasciata di Finlandia
Via Lisbona 3, 00198 Roma
Tel. +39-06-852 231
E-post: sanomat.roo@formin.fi
Italiano | Suomi | Svenska |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Tre nya anställda på ambassaden

Ambassaden fick i augusti tre nya anställda, ministerråd Krista Napola, konsul Päivi Harju-Heikkilä och jordbruksråd Aulikki Hulmi.

Krista, Päivi, Aulikki
Från vänster: Krista Napola, Päivi Harju-Heikkilä, Aulikki Hulmi

Krista började som ministerråd i augusti, och hon har erfarenhet av varierande uppgifter i Utrikesministeriet. Arbetsplatsen i Italien passar henne utmärkt eftersom EU och säkerhetspolitiska frågor hör till hennes intresseområden.

”Jag kommer på sätt och vis tillbaka till Medelhavet, eftersom jag för tio år sedan flyttade från Tunisien till Bryssel och nu återvänder jag till mina ”rötter”. Kulturen känns bekant och det finns en liknande livsglädje och avslappnad atmosfär här, som på andra sidan av Medelhavet”. Krista tror att tiden i Italien kommer att erbjuda utmaningar i arbetet, men också en hel del härliga upplevelser och minnen från livet i vackra och historiska Rom.

Till vår nya konsul Päivis ansvarsområde hör konsulära tjänster samt administrativa uppgifter. Hon har tidigare arbetat förutom i Helsingfors, i flera olika ambassader bland annat i Singapore och Kairo. Till Rom flyttade hon i augusti från Aten.

Årligen reser närmare 270 000 finländska turister till Italien och dessutom finns cirka 4500 fast bosatta finländare i landet. Ambassaden erbjuder dem konsulära tjänster enligt finsk lag, till exempel är det möjligt att förnya pass eller förhandsrösta i val är i ambassaden. Utöver servicen som ambassaden erbjuder, finns ett omfattande nätverk av honorärkonsulat i Italien.

Under de kommande åren hoppas Päivi på att få bekanta sig, utöver de nya arbetsuppgifterna, med Italiens resmål och finländarna i Italien samt självklart också med italienarna och den italienska livsstilen. ”Italiens kulturliv, matkultur och idrott ligger alla nära mitt hjärta. Italienskastudierna har också börjat - ci vediamo!”

Ambassadens lantbruksråd Aulikki anlände i augusti till Rom och är för tillfället tjänstledig från sin post som direktör för internationella ärenden på Jord- och skogsbruksministeriet. Ministeriet skickade Aulikki till Rom som en extraresurs inför Finlands treåriga medlemskap i FAO:s förvaltningsråd samt Finlands kommande EU-ordförandeskap. Finland representerar alla nordiska länder i förvaltningsrådet och därför betonas också nordiskt samarbete och koordination i arbetet.  Det är viktigt att vi i FAO-arbetet lyckas främja målsättningar som är viktiga för oss: en god och resultatgivande förvaltning, med hjälp av vilken FAO kan möta utmaningen med global livsmedelstrygghet. FAO:s  informations- och standardarbete, matproduktionens risktålighet och de förnybara naturresursernas hållbara användning är frågor som Finland anser vara väldigt viktiga.

I FAO gäller det att i all verksamhet ta i beaktande målsättningarna som är viktiga för Finland gällande klimatförändringen, jämställdhet mellan könen och näring.  Alla målsättningars gemensamma nämnare är FN:s globala mål för hållbar utveckling.

”Rom som arbetsstad är en intressant och trevlig omgivning, men jag är fortfarande en nybörjare i att känna till staden. Jag tar också med glädje emot utmaningen att studera språket”. Aulikki har tidigare arbetat inom lantbrukssektorn i EU-frågor och har under de senaste åren bekantat sig med ministeriets internationella relationer.

Benvenute a Roma!

Skriv ut

Uppdaterat 13.9.2017


© Finlands ambassad, Rom | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter